Behandlinger

Blegning

Blegning af tænder

Tænder kan være gule af flere forskellige årsager.

Dels har omgivelserne stor indflydelse på farven, men også arvelige variationer og forstyrrelser i forbindelse med tanddannelsen kan føre til, at nogle tænder er lidt mere gule end andre. Herudover ændres farven med alderen, hvilket først og fremmest skyldes at farvestoffer trænger ind i emaljen og tandbenet, men også en følge af slid af emaljen og øget ophobning af kalksalte i tandbenet. Indtrængte farvestoffer på levende tænder vil være beliggende i de yderste lag af emaljen og i evt. blottet tandben, mens rodbehandlede tænder har misfarvningen beliggende i dybden. Blegning vil – hvis der er trængt farvestoffer ind – som regel kunne fjerne nogle af misfarvningerne igen. Hvorimod misfarvninger, som skyldes slid af emalje eller øget ophobning af mineraler i tandbenet, ikke vil kunne ændres ved en blegning.

I forbindelse med blegning sker der en svag overfladisk opløsning af den forkalkede del af tanden, mens der ikke er rapporteret om ændringer i den uforkaldede del.

I forbindelse med blegning af rodbehandlede tænder, hvor tanden i forvejen har været svækket pga. caries, udrensning af rodkanalen og udtørring, har der været tilfælde af tandfraktur, hvilket imidlertid ikke kan tilskrives ændringer i tandens strukturen. Der er ikke noget der tyder på at iltningssprocesserne i forbindelse med blegning af tænder medfører ændringer i tandens struktur, således at man af den grund kan forvente en forøget frakturtendens af tandsubstans.

Alligevel er blegning – specielt hvis det foregår under ukontrollerede forhold – ikke tilrådeligt i alle sammenhænge, fordi blegning er forbundet med andre bivirkninger. Her skal blot nævnes øget temperaturfølsomhed fra tænderne og irriteret tandkød, samt uafklarede områder med hensyn til blegemidlernes giftighed, og deres celleforandrende egenskaber. Blegning af tænder på rigtig indikation kan være en god løsning, hvor et eventuelt alternativ ville være et uigenkaldeligt indgreb i tænderne i form af krone- eller facadebehandling.

Vi foretager generel tandblegning på klinikken. Vi arbejder efter princippet, hvor blegemiddelet placeres i en tandskinne til hjemmebrug, og bliver brugt ca. 2 timer om dagen i 1-2 uger.

Skal der foretages blegning af enkelte tænder, vil det ofte indebære flere klinikseancer, hvor metoden afhænger af misfarvningens karakter.

Fortanden til venstre i billedet er misfarvet efter et slag og tidligere rodbehandling.

Efter blegning er fortanden blevet tydelig lysere og minder om nabotanden.

Adresse: Klostergade 56, 8000 Århus   Telefon: 8612 4500  Mail: info@tandlaegerne-klostergade.dk 

 Åbningstider: mandag til torsdag fra 8.15 til 16.30 - fredag fra 8.00 til 16.00
 Telefontider: mandag til fredag fra 8.00 til 16.00